Zakończenie drugiego naboru Wniosków o przyznanie Grantu

Drugi nabór Wniosków o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” został zakończony w dniu 15 lutego 2019 roku. W drugim naborze Wniosków o przyznanie Grantu są rozpatrywane wyłącznie te Wnioski, które wpłynęły do siedziby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do dnia 15 lutego 2019 roku do godziny 16:00.   Dodatkowych informacji udzielają:   Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Agnieszka Maślińska-Zając, Specjalista Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Przedłużenie drugiego naboru Wniosków o przyznanie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” do 15 lutego 2019 roku !

Informujemy, że drugi nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac b+r przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. jest przedłużony do dnia 15 lutego 2019 roku do godziny 16:00. Wnioski o udzielenie Grantu formalnie muszą wpłynąć do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do dnia 15 lutego 2019 roku do godziny 16:00. Decyduje data wpływu do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wnioski, Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Przedłużenie drugiego naboru Wniosków o przyznanie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Drugi nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac b+r przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. jest przedłużony do dnia 31 stycznia 2019 roku do godziny 16:00. Wnioski o udzielenie Grantu formalnie muszą wpłynąć do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do dnia 31 stycznia 2019 roku do godziny 16:00. Decyduje data wpływu do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Czytaj więcej

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY W RAMACH „DOLNOŚLĄSKIEGO BONU NA INNOWACJE”!

  Szanowni Państwo! Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii serdecznie zapraszają na bezpłatne warsztaty w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” pn. „Grantowy workshop – praktyczne warsztaty z wypełniania dokumentów aplikacyjnych” Miejsce: Budynek nr 3 Kampusu Pracze, sala 0.27 PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII Sp. z o.o. ul. Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne, Wrocław, 11 października 2018 roku

Zainteresowanych ubieganiem się o grant na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych bądź wdrożeniowych przy współpracy z krajowymi jednostkami naukowymi zapraszamy na spotkanie informacyjne w formie śniadania biznesowego, które odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku w siedzibie Wrocławskiego Parku Technologicznego przy ul. Klecińskiej 123 (zmiana z poprzednio wskazanej ul.Muchoborskiej) we Wrocławiu, w budynku Alfa. (sala konferencyjna) Spotkanie rozpocznie się o godzinie 09:30. Podczas spotkania Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zmiana w dokumentacji do naboru Wniosków o przyznanie Grantu w projekcie „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Informujemy, że zmianie uległy następujące dokumenty: 1/ Formularz zgłoszeniowy do projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” 2/ Załącznik do Formularza zgłoszeniowego (dotyczy Formularzy złożonych przed 25 maja 2018 roku) 3/ Umowa o udzielenie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” 4/ OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCY NA POTRZEBY UDZIAŁU W PROJEKCIE DOLNOSLASKI BON NA INNOWACJE Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zakończenie trzeciego naboru uzupełniającego na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zakończyła trzeci nabór kandydatów na pełnienie funkcji ekspertów. W ramach naboru wpłynęło dziesięć zgłoszeń, w tym jedno po terminie, które nie Czytaj więcej

Czytaj więcej...

NOWY KONKURS NA WSPARCIE NA INWESTYCJE W ZAKRESIE WDROŻENIA WYNIKÓW PRAC B+R W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, SCHEMAT 1.5.B RPO WD 2014-2020

  1 czerwca 2018 roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny” Schemat 1.5 B „Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności Czytaj więcej

Czytaj więcej...