Ogłoszenie o trzecim naborze UZUPEŁNIAJĄCYM na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner przy realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Drugi nabór Wniosków o przyznanie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), prowadzą drugi nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac b+r przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Informacja o kolejnym naborze Wniosków o przyznanie Grantu

Informujemy, że kolejny nabór Wniosków o przyznanie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” zostanie uruchomiony w dniu 1 czerwca 2018 roku i będzie trwać do 31 grudnia 2018 roku. Dokumenty, obowiązujące w kolejnym naborze, będą udostępnione na witrynie internetowej projektu oraz na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 1 Czytaj więcej

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ogłoszenie o postępowanie na usługi prawne Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej w sprawach dotyczących zabezpieczenia (weksla), które jest zastosowane w projekcie „Dolnośląski Bon na Innowacje” oraz prawidłowego wyboru grantobiorcy w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”. Usługa zostanie przeprowadzona na potrzeby projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” realizowanego Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zakończenie pierwszego naboru wniosków o udzielenie grantu.

W pierwszym naborze wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” będą rozpatrywane wyłącznie te Wnioski o udzielenie Grantu, które wpłyną do siedziby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do dnia 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek). Kolejny nabór Wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu zostanie uruchomiony 1 czerwca 2018 roku. Przedsiębiorcy, którzy w terminie do 30 Czytaj więcej

Czytaj więcej...

„Grantowy workshop – praktyczne warsztaty z wypełniania dokumentów aplikacyjnych” – 20.04.2018, Wrocław

Szanowni Państwo! Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej serdecznie zapraszają na bezpłatne warsztaty w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” pn.   „Grantowy workshop – praktyczne warsztaty z wypełniania dokumentów aplikacyjnych” Miejsce: Budynek D-21, Politechnika Wrocławska, Pl. Grunwaldzki 11, 50-377 Wrocław 20.04.2018, start o godz. 10:00 Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Przedłużenie naboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Informujemy, że termin naboru Wniosków o udzielenie Grantu został przedłużony do 30 kwietnia 2018 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzyprzy realizacji Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), prowadzą nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na pokrycie zakupu usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z uwagi na wartość zamówienia, która nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz 93 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest „Usługa zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej obejmująca Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Drugi nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji ekspertów. Wybranym ekspertom zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania Czytaj więcej

Czytaj więcej...