NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA W RAMACH PROJEKTU „BON NA INNOWACJE 2022-2023” – WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego –  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) informuje, iż termin ogłoszenia Wykazu Ekspertów wpisanych na listę kandydatów do pełnienia funkcji eksperta w projekcie Bon na Czytaj więcej

Czytaj więcej...

NABÓR EKSPERTÓW DO PROJEKTU BON NA INNOWACJE – WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) informuje, iż termin ogłoszenia Wykazu Ekspertów wpisanych na listę kandydatów do pełnienia funkcji eksperta w projekcie Bon na Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru uzupełniającego na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

UWAGA: W dniu 30 marca br. nastąpiła zmiana dokumentacji określającej warunki ubiegania się o pełnienie funkcji eksperta. Poniższa wersja ogłoszenia i dokumentacji jest wersją obowiązującą. — Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w dniu 28 marca 2022 roku

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną warunki i zasady ubiegania się o wsparcie w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022 – 2023”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 marca 2022 roku o godz. 12.30, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy ul. Dobrzyńskiej  21/23 sala 510 (V Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zmiany w dokumentacji otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Z dniem 18 marca 2022 roku zostały wprowadzone zmiany w następujących dokumentach otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”: 1) REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Bon na Innowacje 2022-2023” , w którym zostały zmienione zapisy § 7 UPRAWNIENI WYKONAWCY USŁUGI 2) Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją, Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o uruchomieniu otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Ogłoszenie o uruchomieniu otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu  w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłasza otwarty nabór Wniosków o udzieleniu Grantu Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zakończenie drugiego naboru Wniosków o przyznanie Grantu

Drugi nabór Wniosków o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” został zakończony w dniu 15 lutego 2019 roku. W drugim naborze Wniosków o przyznanie Grantu są rozpatrywane wyłącznie te Wnioski, które wpłynęły do siedziby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do dnia 15 lutego 2019 roku do godziny 16:00.   Dodatkowych informacji udzielają:   Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Agnieszka Maślińska-Zając, Specjalista Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Przedłużenie drugiego naboru Wniosków o przyznanie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” do 15 lutego 2019 roku !

Informujemy, że drugi nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac b+r przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. jest przedłużony do dnia 15 lutego 2019 roku do godziny 16:00. Wnioski o udzielenie Grantu formalnie muszą wpłynąć do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do dnia 15 lutego 2019 roku do godziny 16:00. Decyduje data wpływu do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wnioski, Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Przedłużenie drugiego naboru Wniosków o przyznanie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Drugi nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac b+r przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. jest przedłużony do dnia 31 stycznia 2019 roku do godziny 16:00. Wnioski o udzielenie Grantu formalnie muszą wpłynąć do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do dnia 31 stycznia 2019 roku do godziny 16:00. Decyduje data wpływu do Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Czytaj więcej

Czytaj więcej...