Aktualizacja wykazu ekspertów zewnętrznych uprawnionych do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” nr RPDS.01.02.01-02-0002/21

W dniu 15 listopada 2022 roku został zaktualizowany wykaz ekspertów zewnętrznych uprawnionych do  przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” nr RPDS.01.02.01-02-0002/21. Aktualny wykaz ekspertów zewnętrznych uprawnionych do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach projektu znajduje się TUTAJ

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie naboru Wniosków o udzielenie Grantu

Informujemy, że nabór Wniosków o udzielenie Grantu jest przedłużony do dnia 05 sierpnia 2022 roku do godziny 15:30. Formularze zgłoszeniowe są przyjmowane wyłącznie do dnia 29 lipca 2022 roku. W okresie 25-29 lipca 2022 roku Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać tylko i wyłącznie na adres e-mail: bon@darr.pl Informacje o naborze są dostępne tutaj: https://dolnoslaskibon.pl/ Dokumentacja naboru jest dostępna tutaj: https://dolnoslaskibon.pl/dokumenty-do-pobrania/

Czytaj więcej...

Webinarium – 14 czerwca 2022 roku „Projekty grantowe dla MŚP – Bon na innowacje”

Szanowni Państwo, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna “INVEST-PARK” wspólnie z przedstawicielami Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne webinarium: Projekty grantowe dla MŚP – Bon na innowacje, które odbędzie się 14 czerwca br. o godzinie 10:00. Agenda webinarium: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 1. Przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku 2. Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w dniu 21 czerwca 2022 roku

UWAGA: Informujemy, że spotkanie zostało odwołane. ——————— Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną warunki i zasady ubiegania się o wsparcie w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022 – 2023”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 roku o godz. 10.30, w Jeleniej Górze w budynku Karkonoskiej Czytaj więcej

Czytaj więcej...

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA W RAMACH PROJEKTU „BON NA INNOWACJE 2022-2023” – WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego –  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) informuje, iż termin ogłoszenia Wykazu Ekspertów wpisanych na listę kandydatów do pełnienia funkcji eksperta w projekcie Bon na Czytaj więcej

Czytaj więcej...

NABÓR EKSPERTÓW DO PROJEKTU BON NA INNOWACJE – WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) informuje, iż termin ogłoszenia Wykazu Ekspertów wpisanych na listę kandydatów do pełnienia funkcji eksperta w projekcie Bon na Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru uzupełniającego na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

UWAGA: W dniu 30 marca br. nastąpiła zmiana dokumentacji określającej warunki ubiegania się o pełnienie funkcji eksperta. Poniższa wersja ogłoszenia i dokumentacji jest wersją obowiązującą. — Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w dniu 28 marca 2022 roku

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną warunki i zasady ubiegania się o wsparcie w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022 – 2023”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 marca 2022 roku o godz. 12.30, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy ul. Dobrzyńskiej  21/23 sala 510 (V Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zmiany w dokumentacji otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Z dniem 18 marca 2022 roku zostały wprowadzone zmiany w następujących dokumentach otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”: 1) REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Bon na Innowacje 2022-2023” , w którym zostały zmienione zapisy § 7 UPRAWNIENI WYKONAWCY USŁUGI 2) Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją, Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o uruchomieniu otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Ogłoszenie o uruchomieniu otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu  w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłasza otwarty nabór Wniosków o udzieleniu Grantu Czytaj więcej

Czytaj więcej...