Zakończenie drugiego naboru Wniosków o przyznanie Grantu

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Drugi nabór Wniosków o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” został zakończony w dniu 15 lutego 2019 roku.

W drugim naborze Wniosków o przyznanie Grantu są rozpatrywane wyłącznie te Wnioski, które wpłynęły do siedziby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do dnia 15 lutego 2019 roku do godziny 16:00.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Agnieszka Maślińska-Zając, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel. 071 776 93 53, E-mail: Agnieszka.Maslinska@dolnyslask.pl

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Tomasz Charkot, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel: 74 64 80 437, E-mail: tomasz.charkot@darr.pl

Łukasz Jaroński, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel. 74 64 80 442, E-mail: lukasz.jaronski@darr.pl

Marek Stankiewicz, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel. 74 64 80 446, E-mail: marek.stankiewicz@darr.pl

 

WITRYNA PROJEKTU:
www.dolnoslaskibon.pl

 

BIURO PROJEKTU
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
Tel.: 71 776 91 77
E-mail: katarzyna.salamacha@umwd.pl

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
Tel.: 74 64 80 450
E-mail: bon@darr.pl

Dolnośląski Bon na Innowacje
RPDS.01.02.01-02-0002/17
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu
Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.