Aktualizacja wykazu ekspertów zewnętrznych uprawnionych do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” nr RPDS.01.02.01-02-0002/21

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

W dniu 15 listopada 2022 roku został zaktualizowany wykaz ekspertów zewnętrznych uprawnionych do  przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” nr RPDS.01.02.01-02-0002/21.

Aktualny wykaz ekspertów zewnętrznych uprawnionych do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach projektu znajduje się TUTAJ