Ogłoszenie o uruchomieniu dodatkowego otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłasza dodatkowy otwarty nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac B+R przez jednostki naukowe na rzecz mikro, Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Komunikat o przedłużeniu realizacji Projektu

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) informuje, że realizacja Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” została przedłużona do 31 sierpnia 2023 roku. W związku Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zakończenie drugiego naboru uzupełniającego na pełnienie funkcji eksperta w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) zakończyła drugi nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta. W ramach naboru wpłynęło 2 zgłoszeń. W ramach oceny formalnej Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie naboru Wniosków o udzielenie Grantu

Informujemy, że nabór Wniosków o udzielenie Grantu jest przedłużony do dnia 05 sierpnia 2022 roku do godziny 15:30. Formularze zgłoszeniowe są przyjmowane wyłącznie do dnia 29 lipca 2022 roku. W okresie 25-29 lipca 2022 roku Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać tylko i wyłącznie na adres e-mail: bon@darr.pl Informacje o naborze są dostępne tutaj: https://dolnoslaskibon.pl/ Dokumentacja naboru jest dostępna tutaj: https://dolnoslaskibon.pl/dokumenty-do-pobrania/

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o uruchomieniu drugiego naboru uzupełniającego na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w dniu 09 czerwca 2022 roku

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną warunki i zasady ubiegania się o wsparcie w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022 – 2023”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 09 czerwca 2022 roku o godz. 10:00 we Wrocławiu w budynku Uniwersyteckiego  Inkubatora Przedsiębiorczości inQUBE, działającego przy Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o uruchomieniu drugiego otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłasza drugi otwarty nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac B+R przez jednostki naukowe na rzecz mikro, Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Webinarium: „Bon na innowacje 2022-2023”, 02 czerwca 2022 roku, godz. 10:00

Informacje o spotkaniu Zapraszamy na webinarium poświęcone wsparciu dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w formie Grantu na dofinansowanie usług dla przedsiębiorców, których realizacja przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub procesowej. Podczas webinarium dowiedzą się Państwo m.in. na co mogą zostać przeznaczone „Bony na Innowacje”, w jaki sposób ubiegać się o uzyskanie grantu oraz w jaki sposób poprawnie wypełnić Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zakończenie naboru uzupełniającego na pełnienie funkcji eksperta w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) zakończyła pierwszy nabór na pełnienie funkcji eksperta. W ramach naboru wpłynęło 10 zgłoszeń. W ramach oceny formalnej oraz Czytaj więcej

Czytaj więcej...