NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA PEŁNIENIE FUNKCJI EKSPERTA W RAMACH PROJEKTU „BON NA INNOWACJE 2022-2023” – WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego –  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) informuje, iż termin ogłoszenia Wykazu Ekspertów wpisanych na listę kandydatów do pełnienia funkcji eksperta w projekcie Bon na Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zakończenie pierwszego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Pierwszy nabór Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” został zakończony w dniu 29 kwietnia br. o godz. 15:30. Obecnie nie są przyjmowane dokumenty od ubiegających się o udzielenie Grantu. Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym naborze, który będzie realizowany w okresie od 01 czerwca do 29 lipca br. do godz. 15:30. Szczegółowe informacje dotyczące kolejnego naboru Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zakończenie pierwszego naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) zakończyła pierwszy nabór na pełnienie funkcji eksperta. W ramach naboru wpłynęło 25 zgłoszeń (w tym jedno po terminie). Czytaj więcej

Czytaj więcej...

NABÓR EKSPERTÓW DO PROJEKTU BON NA INNOWACJE – WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) informuje, iż termin ogłoszenia Wykazu Ekspertów wpisanych na listę kandydatów do pełnienia funkcji eksperta w projekcie Bon na Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru uzupełniającego na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

UWAGA: W dniu 30 marca br. nastąpiła zmiana dokumentacji określającej warunki ubiegania się o pełnienie funkcji eksperta. Poniższa wersja ogłoszenia i dokumentacji jest wersją obowiązującą. — Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Wynik postępowania dotyczącego zapytanie o wycenę wartości usługi modyfikacji, administrowania i utrzymania witryny internetowej Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023″

Szanowni Państwo, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozstrzygnęła w dniu 23 marca br. postępowanie w zakresie zapytanie o wycenę wartości usługi modyfikacji, administrowania i utrzymania witryny internetowej Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023″. Z wynikiem postępowania można zapoznać się tutaj:

Czytaj więcej...

Wynik postępowania dotyczącego zapytanie o wycenę wartości usługi promocji w mediach społecznościowych (Facebook) Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Szanowni Państwo, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozstrzygnęła w dniu 23 marca br. postępowanie w zakresie zapytanie o wycenę wartości usługi promocji w mediach społecznościowych (Facebook) Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”. Z wynikiem postępowania można zapoznać się tutaj:

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w dniu 28 marca 2022 roku

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną warunki i zasady ubiegania się o wsparcie w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022 – 2023”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 marca 2022 roku o godz. 12.30, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy ul. Dobrzyńskiej  21/23 sala 510 (V Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zmiany w dokumentacji otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Z dniem 18 marca 2022 roku zostały wprowadzone zmiany w następujących dokumentach otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”: 1) REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Bon na Innowacje 2022-2023” , w którym zostały zmienione zapisy § 7 UPRAWNIENI WYKONAWCY USŁUGI 2) Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją, Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o uruchomieniu otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Ogłoszenie o uruchomieniu otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu  w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłasza otwarty nabór Wniosków o udzieleniu Grantu Czytaj więcej

Czytaj więcej...