Zakończenie drugiego naboru uzupełniającego na pełnienie funkcji eksperta w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) zakończyła drugi nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta.

W ramach naboru wpłynęło 2 zgłoszeń.

W ramach oceny formalnej oraz merytorycznej pozytywnie zweryfikowano 2 zgłoszenia.

Aktualny wykaz ekspertów zewnętrznych uprawnionych do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach projektu znajduje się TUTAJ