Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. patrycjafiol-admin

Projekt „Bon na Innowacje”

Nabór: 01 lutego 2023 roku – 15 lutego 2023 roku

DOKUMENTACJA NABORU

REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Bon na Innowacje 2022-2023”

02.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Regulamin(01022023)

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

03.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Formularz zgłoszeniowy(01022023)

Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

03.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Formularz zgłoszeniowy_Karta Oceny Formalnej z instrukcją(01022023)

 WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

04.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu(01022023)

Formularz pomocy de minimis

04.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Formularz pomocy de minimis(01022023)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP i powiązaniach

04.2_BnI2022_2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Oświadczenie kryteria MSP(01022023)

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi

04.3_BnI2022_2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Protokół z wyboru Wykonawcy(01022023)

Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

04.4_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Karta Oceny Formalnej z instrukcją(01022023)

Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

04.5_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Karta Oceny Merytorycznej z instrukcją(01022023)

Wykaz załączników do Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

04.6_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Wykaz załączników do Wniosku(01022023)

UMOWA O UDZIELENIE GRANTU

Umowa o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” (wzór)

05.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu(01022023)

Załącznik 1 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

05.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik1_Oświadczenie o statusie MŚP(01022023)

Załącznik 2 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Deklaracja Grantodawcy o poufności

05.2_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik2_Deklaracja Grantodawcy(01022023)

Załącznik 3 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”- OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

05.3_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik3_Oświadczenie de miminis(01022023)

Załącznik 4 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

05.4_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik4_Formularz ubiegania się o pomoc de minimis(01022023)

Załącznik 5 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCY

05.5_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik5_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych(01022023)

Załącznik 6 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Weksel in blanco (wzór)

05.6_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik6_Weksel in blanco(01022023)

Załącznik 7 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO (wzór)

05.7_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik7_Deklaracja wekslowa(01022023)

Załącznik 8 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Wniosek o refundację w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”.

05.8_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik8_Wniosek o refundację(01022023)

Wykaz załączników do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

05.9_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Wykaz załączników do Umowy(01022023)

INNE DOKUMENTY

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

DolnoslaskaStrategiaInnowacji2030przyj_przezZWDdn05_01_2021

Treść ogłoszenia o naborze w formacie pdf

01.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_OgłoszeniePDF(01022023)

——————————————————————————————————————————-

Projekt „Bon na Innowacje”

Nabór: 01 czerwca 2022 roku – 29 lipca 2022 roku

DOKUMENTACJA NABORU

REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Bon na Innowacje 2022-2023”

Regulamin Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

02.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Regulamin(01062022)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

03.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Formularz zgłoszeniowy(01062022)

Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

03.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Formularz zgłoszeniowy_Karta Oceny Formalnej z instrukcją(01062022)

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

04.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu(01062022)

Formularz pomocy de minimis

04.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Formularz pomocy de minimis(01062022)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP i powiązaniach

04.2_BnI2022_2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Oświadczenie kryteria MSP(01062022)

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi

04.3_BnI2022_2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Protokół z wyboru Wykonawcy(01062022)

Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

04.4_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Karta Oceny Formalnej z instrukcją(01062022)

Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

04.5_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Karta Oceny Merytorycznej z instrukcją(01062022)

Wykaz załączników do Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

04.6_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Wniosek o przyznanie Grantu_Wykaz załączników do Wniosku(01062022)

UMOWA O UDZIELENIE GRANTU

Umowa o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” (wzór)

05.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu(01062022)

Załącznik 1 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

05.1_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik1_Oświadczenie o statusie MŚP(01062022)

Załącznik 2 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Deklaracja Grantodawcy o poufności

05.2_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik2_Deklaracja Grantodawcy(01062022)

Załącznik 3 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”- OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

05.3_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik3_Oświadczenie de miminis(01062022)

Załącznik 4 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

05.4_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik4_Formularz ubiegania się o pomoc de minimis(01062022)

Załącznik 5 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCY

05.5_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik5_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych(01062022)

Załącznik 6 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Weksel in blanco (wzór)

05.6_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik6_Weksel in blanco(01062022)

Załącznik 7 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO (wzór)

05.7_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik7_Deklaracja wekslowa(01062022)

Załącznik 8 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Wniosek o refundację w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”.

05.8_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Załącznik8_Wniosek o refundację(01062022)

Wykaz załączników do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

05.9_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Wykaz załączników do Umowy(01062022)

OŚWIADCZENIE DLA WNIOSKODAWCÓW Z NABORU 07.03.2022-29.04.2022

Oświadczenie o zachowaniu zasadniczych aspektów Wniosku o udzielenie Grantu w Projekcie „Bon na Innowacje 2022-2023”

06.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_Umowa o udzielenie Grantu_Oświadczenie(01062022)

INNE DOKUMENTY

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

DolnoslaskaStrategiaInnowacji2030przyj_przezZWDdn05_01_2021

Treść ogłoszenia o naborze w formacie pdf

01.0_BnI2022-2023_Nabór o udzielenie Grantu_OgłoszeniePDF(01062022)

——————————————————————————————————————————-

INFORMACJE ARCHIWALNE

Komunikat

Pierwszy nabór Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” został zakończony w dniu 29 kwietnia br.  o godz. 15:30.

Obecnie nie są przyjmowane dokumenty od ubiegających się o udzielenie Grantu.

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym naborze, który będzie realizowany w okresie od 01 czerwca do 29 lipca br. do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje dotyczące kolejnego naboru zostaną opublikowane w dniu 01 czerwca br.

Projekt „Bon na Innowacje”

Nabór: 15 marca 2022 roku – 29 kwietnia 2022 roku

DOKUMENTACJA NABORU

REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Bon na Innowacje 2022-2023”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Formularz pomocy de mini mis

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP i powiązaniach

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi

Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją

Wykaz załączników do Wniosku o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

UMOWA O UDZIELENIE GRANTU

Umowa o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” (wzór)

Załącznik 1 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Załącznik 2 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Deklaracja Grantodawcy o poufności

Załącznik 3 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”- OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

Załącznik 4 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCY

Załącznik 6 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Weksel in blanco (wzór)

Załącznik 7 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO (wzór)

Załącznik 8 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023” – Wniosek o refundację w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”.

Wykaz załączników do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

INNE DOKUMENTY

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030

Treść ogłoszenia o naborze w formacie pdf

——-

INFORMACJA ARCHIWALNA

edycja projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”

z lat 2017=2019

DOKUMENTY DO POBRANIA DO DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU

Ogłoszenie o przedłużeniu drugiego naboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Dolnośląski Bon na Innowacje”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Instrukcja weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU

Wniosek o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Formularz pomocy de minimis

Karta oceny formalnej Wniosku o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Instrukcja weryfikacji formalnej Wniosku o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Karta oceny merytorycznej Wniosku o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Instrukcja weryfikacji merytorycznej Wniosku o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

UMOWA O UDZIELENIE GRANTU

Umowa o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” (wzór)

Załącznik 1 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Deklaracja Uczestnictwa

Załącznik 2 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Deklaracja Grantodawcy

Załącznik 3 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje”- OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

Załącznik 4 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCY

Załącznik 6 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Weksel in blanco (wzór)

Załącznik 7 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO (wzór)

Załącznik 8 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Wniosek o refundację w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

INNE DOKUMENTY

Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego/partnerskiego/powiązanego

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w projekcie Dolnośląski Bon na Innowacje

Ramy strategiczne na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska

Wykaz ekspertów zewnętrznych uprawnionych do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach projektu


Informacje archiwalne

Drugi nabór Wniosków o przyznanie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Informujemy, że kolejny nabór Wniosków o przyznanie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” zostanie uruchomiony w dniu 1 czerwca 2018 roku i będzie trwać do 31 grudnia 2018 roku.

Dokumenty, obowiązujące w kolejnym naborze, będą udostępnione na witrynie internetowej projektu oraz na witrynach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 1 czerwca 2018 roku.

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU

DOKUMENTY DO POBRANIA Z PIERWSZEGO NABORU:

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

REGULAMIN PROJEKTU pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Formularz zgłoszeniowy do Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Instrukcja weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego

Wniosek o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Formularz pomocy de minimis

Karta oceny formalnej Wniosku o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Instrukcja weryfikacji formalnej Wniosku o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Karta oceny merytorycznej Wniosku o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Instrukcja weryfikacji merytorycznej Wniosku o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Umowa o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” (wzór)

Załącznik 1 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Deklaracja Uczestnictwa

Załącznik 2 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Deklaracja Grantodawcy

Załącznik 3 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje”- OŚWIADCZENIE O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

Załącznik 4 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik 5 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH GRANTOBIORCY

Załącznik 6 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Weksel in blanco (wzór)

Załącznik 7 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO (wzór)

Załącznik 8 do Umowy o udzielenie Grantu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na innowacje” – Wniosek o refundację w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego/partnerskiego/powiązanego

Protokół wyboru wykonawcy usługi

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska