Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. patrycjafiol-admin

Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Nabór: 01 czerwca 2022 roku – 29 lipca 2022 roku

Formularz zgłoszeniowy w formacie word

Pobierz Formularz

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie elektronicznej na jeden z następujących adresów mailowych: katarzyna.salamacha@dolnyslask.pl, agnieszka.maslinska@dolnyslask.pl lub bon@darr.pl

——————————————————————————————————————————-

INFORMACJE ARCHIWALNE

Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy w formacie word

Pobierz Formularz

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w formie elektronicznej na jeden z następujących adresów mailowych: katarzyna.salamacha@dolnyslask.pl, agnieszka.maslinska@dolnyslask.pl lub bon@darr.pl

——-

INFORMACJA ARCHIWALNA

edycja projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”

z lat 2017=2019

Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy w formacie .pdf

Pobierz Formularz

Wyślij wypełniony Formularz zgłoszeniowy

    Oświadczam, że informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym.

    Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania określone w rozdziale §6. Regulaminu projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

    Oświadczam, że akceptuję wszystkie zasady określone w Regulaminie projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.