Zakończenie trzeciego naboru uzupełniającego na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zakończyła trzeci nabór kandydatów na pełnienie funkcji ekspertów.

W ramach naboru wpłynęło dziesięć zgłoszeń, w tym jedno po terminie, które nie podlegało ocenie formalnej.

W ramach oceny formalnej pozytywnie zweryfikowano dziewięć zgłoszeń.

W ramach oceny merytorycznej pozytywnie zweryfikowano dziewięć zgłoszeń.

Aktualny wykaz ekspertów zewnętrznych uprawnionych do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć w ramach projektu znajduje się TUTAJ