Spotkanie informacyjne, Wrocław, 11 października 2018 roku

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Zainteresowanych ubieganiem się o grant na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych bądź wdrożeniowych przy współpracy z krajowymi jednostkami naukowymi zapraszamy na spotkanie informacyjne w formie śniadania biznesowego, które odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku w siedzibie Wrocławskiego Parku Technologicznego przy ul. Klecińskiej 123 (zmiana z poprzednio wskazanej ul.Muchoborskiej) we Wrocławiu, w budynku Alfa. (sala konferencyjna) Spotkanie rozpocznie się o godzinie 09:30.

Podczas spotkania przybliżymy Państwu najważniejsze zasady prawidłowego wypełniania dokumentacji związanej z naborem i doradzimy jak znaleźć do współpracy partnerów z uczelni.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 09 października 2018 roku na adres e-mailowy: aleksandra.wilczynska@umwd.pl

Do pobrania: ZAPROSZENIE

Projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje”, który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 realizuje  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

Celem projektu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych bądź wdrożeniowych przy współpracy z krajowymi jednostkami naukowymi. Wsparcie finansowe ma charakter grantu, o który mogą ubiegać się przedsiębiorcy, spełniający wymogi określone w regulaminie projektu – m.in. siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz spełniający definicję mikro, małego, średniego przedsiębiorcy.