Dolnośląski Bon na Innowacje

Regulamin i dokumenty aplikacyjne

 • Ogłoszenie o naborze wniosków (pobierz)
 • Regulamin (pobierz) (wersja obowiązująca od 12.06.2014)
  • załącznik 1
   Wzór wniosku o audyt lub konsultacje (pobierz)
  • załącznik 2
   Wzór wniosku o przyznanie Dolnośląskiego Bonu (pobierz) (wersja obowiązująca od 12.06.2014)
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz)
  • Formularz danych składanych przez Wnioskodawcę, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (pobierz)
  • załącznik 3
   Umowa o realizację bonu - dwustronna (pobierz)
   Z3 Wzór sprawozdania z realizacji usługi - dwustronna (pobierz)

             Umowa o dzieło z pracownikiem PWR (pobierz)

  • załącznik 4
   Umowa o realizację bonu - trójstronna (pobierz)
   Z3 Wzór sprawozdania z realizacji usługi - trójstronna (pobierz)
   Z4 Wzór wniosku o płatność - trójstronna (pobierz)

Materiały promocyjne