Dolnośląski Bon na Innowacje
  • Czy chcesz otrzymać 18 tys. zł na podjęcie współpracy z jednostkami B+R?

  • Czy chcesz wzmocnić potencjał swojej firmy?

  • Jeżeli tak - zapraszamy do kontaktu.

  • 1
  • 2
  • 3

Projekt "Dolnośląski Bon na Innowacje" został zakończony

31 grudnia 2014 r. zakończyliśmy realizację projektu "Dolnośląski Bon na Innowacje".
303 firmy z Dolnego Śląska uzyskały bon o wartości 18 000 zł, a ze strony jednostek naukowych pomoc w rozwoju i wdrożeniu na rynek innowacyjnych produktów lub usług.

Podsumowanie projektu Dolnośląski Bon na Innowacje (link do pobrania pliku)

W okresie realizacji projektu (lata 2012-2014) osiągnęliśmy następujące rezultaty:
1. 50 audytów technologicznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w celu identyfikacji ich potrzeb lub problemów technologicznych pod kątem możliwości aplikowania o Dolnośląski Bon na Innowacje.
2. 99 usług dla MŚP, polegających na skutecznym znalezieniu odpowiednich partnerów naukowych.
3. 11 488 konsultacji udzielonych w zakresie możliwości uczestnictwa MŚP w projekcie.
4. 497 ocenionych wniosków, złożonych przez firmy do konkursu Dolnośląski Bon na Innowacje.
5. 303 zrealizowane i rozliczone usługi wdrożenia lub rozwoju produktu-technologii w przedsiębiorstwach.
6. wzrost świadomości 297 przedsiębiorców na temat korzyści płynących z nawiązania współpracy z jednostkami B+R.
7. 289 przedsiębiorców podpisało lub w najbliższej przyszłości zamierzało podpisać umowę o dalszej współpracy z publicznymi jednostkami naukowymi.
8. przeprowadzenie 8 spotkań informacyjnych/konferencji, w których wzięły udział 443 osoby.
9. 1000 egzemplarzy publikacji promującej współpracę przedsiębiorców z sektorem nauki i prezentującej wybrane efekty ich prac w projekcie "Dolnośląski Bon na Innowacje".

Serdecznie dziękujemy wszystkim przedsiębiorstwom, które złożyły wniosek do naszego programu oraz gratulujemy tym, które pomyślnie ukończyły realizację zaplanowanych przedsięwzięć innowacyjnych.

Zespół Projektu
"Dolnośląski Bon na Innowacje"