NABÓR EKSPERTÓW DO PROJEKTU BON NA INNOWACJE – WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) informuje, iż termin ogłoszenia Wykazu Ekspertów wpisanych na listę kandydatów do pełnienia funkcji eksperta w projekcie Bon na Innowacje 2022 – 2023 z pierwszego naboru (ogłoszonego w dniu 07/03/2022 r.) zostaje wydłużony do dnia 22/04/2022r.

Wszystkie oferty przesłane w terminie zostały zweryfikowane formalnie, natomiast proces oceny merytorycznej po wpłynięciu wszystkich uzupełnień od kandydatów zaplanowany jest na dzień 22/04/2022 r.