Zapytanie ofertowe w sprawie usługi zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby projektu Dolnośląski Bon na Innowacje.

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z uwagi na wartość zamówienia, która nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz 93 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa zaprojektowania i uruchomienia strony internetowej obejmująca administrowanie i utrzymanie strony internetowej na potrzeby projektu”, „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Oferty należy składać w terminie do dnia 01.12.2017r. do godziny 12:00 osobiście w siedzibie Zamawiającego (sekretariat II piętro, pokój A 205/206) lub przesłać listownie na adres zamawiającego: Dolnośląska Agencja rozwoju Regionalnego S. A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój lub na adres poczty elektronicznej: eic@darr.pl

Dokumenty związane z postępowaniem:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Formularz oferty w formie edytowanej

______________________________________________________________________________________

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA