Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. realizujący projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 serdecznie zapraszają Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych, na których przedstawione zostaną warunki i zasady ubiegania się o wsparcie w ramach bonu.

Celem projektu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych bądź wdrożeniowych przy współpracy z krajowymi jednostkami naukowymi. Wsparcie finansowe ma charakter grantu, o który mogą ubiegać się przedsiębiorcy, spełniający wymogi określone w regulaminie projektu – m.in. siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz spełniający definicję mikro, małego, średniego przedsiębiorcy.

Spotkanie odbędzie się w Świdnicy, w dniu 26 października 2017 r.godz.11:00 – 13:00Centrum Technologii Informacyjnychul. Stalowa 2 oraz w Jeleniej Górze, w dniu 8 listopada 2017 r.godz. 11:00 – 13:00Hotel Fenixul.1 Maja 88.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 października (spotkanie w Świdnicy) oraz do dnia 6 listopada (spotkanie w Jeleniej Górze) na adres e-mailowy: agnieszka.maslinska@umwd.pl

Więcej informacji o projekcie

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b. Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.