Monthly Archives: sierpień 2022

Zakończenie drugiego naboru uzupełniającego na pełnienie funkcji eksperta w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) zakończyła drugi nabór uzupełniający na pełnienie funkcji eksperta. W ramach naboru wpłynęło 2 zgłoszeń. W ramach oceny formalnej Czytaj więcej

Czytaj więcej...