Monthly Archives: kwiecień 2022

Zakończenie pierwszego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Pierwszy nabór Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” został zakończony w dniu 29 kwietnia br. o godz. 15:30. Obecnie nie są przyjmowane dokumenty od ubiegających się o udzielenie Grantu. Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym naborze, który będzie realizowany w okresie od 01 czerwca do 29 lipca br. do godz. 15:30. Szczegółowe informacje dotyczące kolejnego naboru Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zakończenie pierwszego naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) zakończyła pierwszy nabór na pełnienie funkcji eksperta. W ramach naboru wpłynęło 25 zgłoszeń (w tym jedno po terminie). Czytaj więcej

Czytaj więcej...

NABÓR EKSPERTÓW DO PROJEKTU BON NA INNOWACJE – WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) informuje, iż termin ogłoszenia Wykazu Ekspertów wpisanych na listę kandydatów do pełnienia funkcji eksperta w projekcie Bon na Czytaj więcej

Czytaj więcej...