Spotkanie informacyjne w dniu 28 marca 2022 roku

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną warunki i zasady ubiegania się o wsparcie w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022 – 2023”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 marca 2022 roku o godz. 12.30, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy ul. Dobrzyńskiej  21/23 sala 510 (V p. – budynek Centrum Medycznego „Dobrzyńska”) we Wrocławiu.

Podpisane i zeskanowane Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do dnia 25 marca 2022 roku na adres e-mailowy: katarzyna.salamacha@umwd.pl