Monthly Archives: marzec 2022

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru uzupełniającego na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

UWAGA: W dniu 30 marca br. nastąpiła zmiana dokumentacji określającej warunki ubiegania się o pełnienie funkcji eksperta. Poniższa wersja ogłoszenia i dokumentacji jest wersją obowiązującą. — Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Wynik postępowania dotyczącego zapytanie o wycenę wartości usługi modyfikacji, administrowania i utrzymania witryny internetowej Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023″

Szanowni Państwo, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozstrzygnęła w dniu 23 marca br. postępowanie w zakresie zapytanie o wycenę wartości usługi modyfikacji, administrowania i utrzymania witryny internetowej Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023″. Z wynikiem postępowania można zapoznać się tutaj:

Czytaj więcej...

Wynik postępowania dotyczącego zapytanie o wycenę wartości usługi promocji w mediach społecznościowych (Facebook) Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Szanowni Państwo, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozstrzygnęła w dniu 23 marca br. postępowanie w zakresie zapytanie o wycenę wartości usługi promocji w mediach społecznościowych (Facebook) Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”. Z wynikiem postępowania można zapoznać się tutaj:

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w dniu 28 marca 2022 roku

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym przedstawione zostaną warunki i zasady ubiegania się o wsparcie w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022 – 2023”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 marca 2022 roku o godz. 12.30, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy ul. Dobrzyńskiej  21/23 sala 510 (V Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zmiany w dokumentacji otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Z dniem 18 marca 2022 roku zostały wprowadzone zmiany w następujących dokumentach otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”: 1) REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Bon na Innowacje 2022-2023” , w którym zostały zmienione zapisy § 7 UPRAWNIENI WYKONAWCY USŁUGI 2) Karta weryfikacji formalnej Formularza zgłoszeniowego do Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023” wraz z instrukcją, Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o uruchomieniu otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Ogłoszenie o uruchomieniu otwartego naboru Wniosków o udzielenie Grantu  w ramach Projektu „Bon na Innowacje 2022-2023” Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), ogłasza otwarty nabór Wniosków o udzieleniu Grantu Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zapytanie o wycenę wartości usługi modyfikacji, administrowania i utrzymania witryny internetowej Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Numer postępowania: ZP/T-Park/2/2022 z dnia 14 marca 2022 roku Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w: „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 21.12.2020r.” INSTRUKCJI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 30.000,00 euro, stanowiącej Załącznik 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Dolnośląskiej Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zapytanie o wycenę wartości usługi promocji w mediach społecznościowych (Facebook) Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”

Numer postępowania: ZP/T-Park/3/2022 z dnia 14 marca 2022 roku Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w: „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dn. 21.12.2020r.” INSTRUKCJI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 30.000,00 euro, stanowiącej Załącznik 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Dolnośląskiej Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Nabór został zamknięty w dniu 28 marca br. W dniu 30 marca br. został uruchomiony nabór uzupełniający. Informacje o naborze uzupełniającym są dostępne pod linkiem — Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Województwa Dolnośląskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o planowanym otwartym naborze Wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu „Bon na Innowacje 2022-2023”

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Bon na Innowacje 2022-2023”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), planuje ogłosić otwarty nabór wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac B+R przez jednostki naukowe na rzecz mikro, Czytaj więcej

Czytaj więcej...