Monthly Archives: lipiec 2018

Zakończenie trzeciego naboru uzupełniającego na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zakończyła trzeci nabór kandydatów na pełnienie funkcji ekspertów. W ramach naboru wpłynęło dziesięć zgłoszeń, w tym jedno po terminie, które nie Czytaj więcej

Czytaj więcej...