Monthly Archives: czerwiec 2018

NOWY KONKURS NA WSPARCIE NA INWESTYCJE W ZAKRESIE WDROŻENIA WYNIKÓW PRAC B+R W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, SCHEMAT 1.5.B RPO WD 2014-2020

  1 czerwca 2018 roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny” Schemat 1.5 B „Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o trzecim naborze UZUPEŁNIAJĄCYM na pełnienie funkcji eksperta w ramach projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A), działając jako Partner przy realizacji projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji eksperta, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Drugi nabór Wniosków o przyznanie Grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzy przy realizacji Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), prowadzą drugi nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na realizację prac b+r przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Czytaj więcej

Czytaj więcej...