Zakończenie pierwszego naboru wniosków o udzielenie grantu.

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

W pierwszym naborze wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” będą rozpatrywane wyłącznie te Wnioski o udzielenie Grantu, które wpłyną do siedziby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do dnia 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek).

Kolejny nabór Wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu zostanie uruchomiony 1 czerwca 2018 roku.

Przedsiębiorcy, którzy w terminie do 30 kwietnia 2018 roku złożą Formularz zgłoszeniowy nie będą zobowiązani do ponownego złożenia Formularza w kolejnym naborze. Formularz zgłoszeniowy, złożony w terminie do 30 kwietnia 2018 roku, zostanie zweryfikowany i będzie stanowił podstawę (po ewentualnie wymaganej korekcie) do opracowania właściwego Wniosku o udzielenie Grantu w naborze od 1 czerwca 2018 roku.

Dodatkowych informacji udzielają:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

Agnieszka Maślińska-Zając, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel. 071 776 93 53, E-mail: Agnieszka.Maslinska@dolnyslask.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Tomasz Charkot, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel: 74 64 80 437, E-mail: tomasz.charkot@darr.pl

 

Łukasz Jaroński, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel. 74 64 80 442, E-mail: lukasz.jaronski@darr.pl

 

Marek Stankiewicz, Specjalista ds. rekrutacji i promocji

Tel. 74 64 80 446, E-mail: marek.stankiewicz@darr.pl

WITRYNA PROJEKTU:
www.dolnoslaskibon.pl

 

BIURO PROJEKTU
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
Tel.: 71 776 91 77
E-mail: katarzyna.salamacha@umwd.pl

 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
Tel.: 74 64 80 450
E-mail: bon@darr.pl

Dolnośląski Bon na Innowacje
RPDS.01.02.01-02-0002/17
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu
Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.