Monthly Archives: kwiecień 2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ogłoszenie o postępowanie na usługi prawne Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie opinii prawnej w sprawach dotyczących zabezpieczenia (weksla), które jest zastosowane w projekcie „Dolnośląski Bon na Innowacje” oraz prawidłowego wyboru grantobiorcy w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”. Usługa zostanie przeprowadzona na potrzeby projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” realizowanego Czytaj więcej

Czytaj więcej...

Zakończenie pierwszego naboru wniosków o udzielenie grantu.

W pierwszym naborze wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje” będą rozpatrywane wyłącznie te Wnioski o udzielenie Grantu, które wpłyną do siedziby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do dnia 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek). Kolejny nabór Wniosków o udzielenie Grantu w ramach projektu zostanie uruchomiony 1 czerwca 2018 roku. Przedsiębiorcy, którzy w terminie do 30 Czytaj więcej

Czytaj więcej...