Monthly Archives: grudzień 2017

Przedłużenie naboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Informujemy, że termin naboru Wniosków o udzielenie Grantu został przedłużony do 30 kwietnia 2018 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., działający jako Partnerzyprzy realizacji Projektu pn. „Dolnośląski Bon na Innowacje”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), prowadzą nabór Wniosków o udzieleniu Grantu na pokrycie zakupu usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz Czytaj więcej

Czytaj więcej...