Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. patrycjafiol-admin

 

Pobierz Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy w formacie .pdf

Pobierz Formularz

Wyślij wypełniony Formularz zgłoszeniowy

Oświadczam, że informacje zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania określone w rozdziale §6. Regulaminu projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Oświadczam, że akceptuję wszystkie zasady określone w Regulaminie projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

[recaptcha]