Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. patrycjafiol-admin

Etapy ubiegania się o Grant

ZASADY APLIKOWANIA, REALIZACJI USŁUGI I JEJ ROZLICZENIA W RAMACH PROJEKTU

Uczestnictwo Przedsiębiorcy w Projekcie przebiega w ramach następujących etapów:

1.Złożenie przez Przedsiębiorcę formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej poprzez witrynę internetową Projektu


2.  Ocena kwalifikowalności Przedsiębiorstwa
(jeżeli pozytywna to)

3.  Wybór Wykonawcy Usługi dokonywany przez Przedsiębiorcę

4.  Złożenie Wniosku w formie papierowej

5.  Weryfikacja formalna Wniosku

6.  Weryfikacja merytoryczna Wniosku
(jeżeli pozytywna to)


7.  Decyzja o przyznaniu Grantu

8.  Podpisanie Umowy z Przedsiębiorcą

9.  Świadczenie Usługi przez Wykonawcę Usługi

10.  Wystawienie przez Wykonawcę Usługi faktury/rachunku dla Przedsiębiorcy za wykonaną Usługę

11.  Dokonanie płatności za wykonaną Usługę przez Przedsiębiorcę

12.  Dostarczenie przez Przedsiębiorcę Wniosku o refundację

13.  Weryfikacja formalna oraz merytoryczna Wniosku o refundację
(jeżeli pozytywna to) 


14. Wypłata Grantu