Dolnośląski Bon na Innowacje
 

Podsumowanie pierwszego naboru

 

W styczniu 2013 roku zakończył się pierwszy nabór wniosków o przyznanie Dolnośląskiego Bonu na Innowacje. W ciągu czterech miesięcy wpłynęło ogółem 150 wniosków o udzielenie Dolnośląskiego Bonu na Innowacje, spośród których 84 uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę ok. 1,5 mln zł.

Czytaj więcej...

 

UWAGA - WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyczerpaniem pierwszej alokacji, zgodnie z regulaminem punkt VII, etap 4 wstrzymujemy z dniem 29 stycznia 2013 nabór wniosków w ramach Dolnośląskiego Bonu na Innowacje.

Przedsiębiorstwa, które przeszły pomyślnie procedurę oceny, ale nie otrzymały środków finansowych z powodu wyczerpania alokacji, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą miały pierwszeństwo w kolejnym naborze, bez konieczności ponownego składania aplikacji.

Kolejny nabór wniosków rozpocznie się w drugim kwartale 2013r. Dokładny termin zostanie zamieszczony na naszej stronie.

 

UWAGA - ZMIANA TREŚCI REGULAMINU ORAZ ZAŁĄCZNIKA

Informujemy, iż zmianie uległy zapisy Regulaminu oraz Wniosku o przyznanie Dolnośląskiego Bonu na Innowacje.

Zmiany dotyczące regulaminu odnoszą się głównie do następujących kwestii:

  • Celem przeprowadzonej usługi może być weryfikacja możliwości wdrożenia lub rozwoju innowacyjnych produktów lub usług (a także procesów prowadzących do powstania innowacyjnych produktów lub usług), jak również wszelkie prace przedwdrożeniowe i wdrożeniowe w tym zakresie.

Czytaj więcej...