Dolnośląski Bon na Innowacje
 

UWAGA - ZMIANA TREŚCI REGULAMINU ORAZ ZAŁĄCZNIKA

Informujemy, iż zmianie uległ regulamin oraz wzór wniosku o przyznanie Dolnośląskiego Bonu na Innowacje.

W regulaminie Programu nastąpiło rozszerzenie katalogu osób, które mogą realizować prace badawczo-rozwojowe na rzecz MŚP o Doktorantów dolnośląskich uczelni, instytutów i jednostek naukowo-badawczych.

We wzorze wniosku o przyznanie Dolnośląskiego Bonu zmianie uległa treść punktu 9. wniosku "Forma prawna prowadzonej działalności" w części dotyczącej opcji do wyboru.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 12 czerwca 2014 r.
Aktualny regulamin oraz wzory dokumentów aplikacyjnych i załączników dostępne są w zakładce dokumenty.