Dolnośląski Bon na Innowacje

PROGRAM DOLNOŚLĄSKI BON NA INNOWACJE jako PRZYKŁAD REALIZACJI MISJI WCTT

 

"MISJĄ WCTT jest PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ INNOWACJE."

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii realizuje projekt "Dolnośląski Bon na Innowacje" (DBnI), w ramach którego oferowany jest audyt technologiczny, pomoc w poszukiwaniu partnerów z obszaru nauki, którzy podejmą się rozwiązania problemów natury innowacyjnej na rzecz firmy, przy czym usługi te nie są finansowane przez zainteresowane przedsiębiorstwo lecz są opłacane w ramach wymienionego projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Trwa trzeci (ostatni) nabór wniosków o przyznanie Dolnośląskiego Bonu na Innowacje. Dotychczas ponad 260 dolnośląskich firm otrzymało dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe. Do wykorzystania pozostało jeszcze ponad 0,7 mln zł.

 

Poniżej przedstawiamy przykłady prac zrealizowanych w ramach projektu Dolnośląski Bon na Innowacje:

Całodobowy monitoring temperatury dziecka
Prototyp urządzenia, które pozwoli na całodobowe monitorowanie temperatury małego dziecka.

Przedstawiciel przedsiębiorstwa GPM Hold Sp. z o.o. z Oleśnicy Pan Paweł Gębuś  tak opisuje uzyskaną usługę ze strony nauki: „Przedmiotem badań było opracowanie technologii pozwalającej na całodobowy monitoring temperatury dzieci w celu wczesnego wykrycia rozwijającego się stanu zapalnego organizmu wywołanego infekcją wirusową. Technologia, którą wspólnie opracowaliśmy, skróci czas pomiędzy wykryciem infekcji a podaniem odpowiednich leków. Dzięki wsparciu WCTT i inicjatywie Dolnośląski Bon udało się opracować urządzenie, które pozwoli realizować misję i wizję firmy oraz cele biznesowe przedsiębiorstwa. Procedury pozyskania Bonu  wymagają minimum formalności i dzięki temu cały proces przebiegł szybko i sprawnie”. Autor opracowania, Pan mgr inż. Wojciech Wodo z Politechniki Wrocławskiej, który pomógł zrealizować usługę innowacyjną pt.: Układ pomiaru temperatury u niemowląt wraz z bezprzewodową transmisją danych do aplikacji oraz systemu alarmowania, pisze tak: „To co jest dla mnie ważne, to rozwiązywanie problemów ludzi, a co za tym idzie przedstawienie funkcjonujących urządzeń, możliwych do realnego zastosowania. Zmierzenie się z takim wyzwaniem daje mi satysfakcję jako naukowcowi i inżynierowi w jednej osobie. Tego typu prace są również stymulatorem do poznawania nowych obszarów wiedzy i zdobywania umiejętności".

Sztuczna inteligencja dla ekologicznej jazdy.
Opracowanie metody wyznaczenia poprawności techniki jazdy, przy wykorzystaniu sztucznej sieci neuronowej, na podstawie parametrów rejestrowanych w systemie monitorowania GPS pojazdów dla przedsiębiorstwa INFIS Sp. z o.o. z Wrocławia.

Przedstawiciel przedsiębiorstwa Pan Przemysław Kropidłowski tak opisuje przedmiot współpracy: „Uczestnictwo w programie Dolnośląski Bon na Innowacje umożliwiło naszej firmie realizację projektu stworzenia informatycznego systemu automatycznej oceny techniki jazdy samochodem ciężarowym. Przedmiotem usługi wykonanej dla nas przez Politechnikę Wrocławską pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Urszuli Markowskiej-Kaczmar, było opracowanie prototypu sztucznej sieci neuronowej, która do analizy i oceny tzw. eko-jazdy wykorzystuje dane parametrów pracy pojazdów, rejestrowane przez terminale GPS. Możliwość zastosowania tej technologii została określona podczas audytu, który uważamy za jeden z najistotniejszych elementów programu. Pomógł on nam realnie ocenić szanse wdrożenia tego rozwiązania oraz wybrać zespół projektowy. Dzięki uproszczonym procedurom nasz wniosek o dofinansowanie był tylko dopełnieniem ustaleń poczynionych podczas audytu. Uczestnictwo w programie oceniamy bardzo pozytywnie, ponieważ skutecznie połączyło naukę z biznesem, uświadamiając nam gdzie tkwi potencjał podczas tworzenia innowacyjnych produktów".
Natomiast autorka opracowania pani Prof. Urszula Markowska-Kaczmar z Politechniki Wrocławskiej, tak pisze o zrealizowanej usłudze naukowej:
„Projekt był dobrą okazją sprawdzenia w praktyce wiedzy i umiejętności rozwijanych w trakcie pracy naukowej. Dał też możliwość zetknięcia się z realiami panującymi w przemyśle. Z moich doświadczeń wynika, że również druga strona, to znaczy firma, ma często pierwszą sposobność poznania specyfiki pracy badawczej, współpracy z pracownikami uczelni
i weryfikacji oczekiwań odnośnie do takiej współpracy. Warto dodać, że procedura związana ze stroną formalną realizacji projektu w ramach bonu nie jest skomplikowana"..

Komputerowa diagnostyka w urazach kręgosłupa
Komputerowy system wspomagania diagnostyki pacjentów z urazami kręgosłupa dla AKSON – Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w urazach i chorobach kręgosłupa we Wrocławiu.

Przedmiotem opracowania było wytworzenie systemu komputerowego wspomagania diagnozowania pacjentów z urazami kręgosłupa w trakcie procesu ich rehabilitacji. Według dr inż. Martina Tabakowa, pracownika Politechniki Wrocławskiej z Instytutu Informatyki, zastosowano dla tego przypadku metodykę rozpoznawania, polegającą na połączeniu algorytmu Data Mining z Rozmytym Systemem Wnioskowania. Sposób ten jest nowym, autorskim podejściem w problematyce analizy danych medycznych. Pan Stefan Okurowski z Zakładu Rehabilitacji Leczniczej „AKSON” oswiadcza, że: „Śledzenie postępów usprawniania i obrazowania rezultatów z pomocą programu opracowanego przez zespół dr Martina Tabakowa w ramach Dolnośląskiego Bonu na Innowacje jest niezwykle cenne w prognozowaniu postępów i rokowaniu stanu zdrowia pacjenta. Wizualizacja wyników jest bardzo istotnym elementem motywacji osób z porażeniami,
a z drugiej strony staje się sposobem przekonywania sceptyków do holistycznej a zarazem  pracochłonnej neurorehabilitacji. Doskonalenie metod rekonstrukcji rdzenia będzie wymagało nowych, precyzyjnych narzędzi do ukazania szczegółów uzyskiwanej poprawy. Symbioza informatyki i medycyny wkroczyła w specjalistyczną neurorehabilitację. Zatem współpraca w zakresie tworzenia nowego oprogramowania stała się koniecznością".

 

Więcej informacji o zasadach uczestnictwa w projekcie można znaleźć na stronie www.dolnośląskibon.pl.

Kontakt w sprawie PROGRAMu DOLNOŚLĄSKI BON NA INNOWACJE

Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Podmiot odpowiedzialny za udzielanie informacji i nabór wniosków.

50-372 Wrocław, ul. Smoluchowskiego 48
tel. 71320 3318, 71320 4341, 71320 4342, 71320 2129, fax 71320 3948

Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku od godziny 12:00 do 14:00.