Dolnośląski Bon na Innowacje

WSTRZYMANIE DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW (10.07.2013)

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyczerpaniem alokacji środków przeznaczonych do wykorzystania w ramach drugiego naboru wniosków, zgodnie z regulaminem projektu (punkt VII, etap 4), WCTT wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie Dolnośląskiego Bonu na Innowacje z dniem 10 lipca 2013 r. 

Przedsiębiorstwa, które przeszły pomyślnie procedurę oceny, ale nie otrzymały środków finansowych z powodu wyczerpania środków, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą miały pierwszeństwo w kolejnym naborze, bez konieczności ponownego składania aplikacji.

Dokładny termin rozpoczęcia kolejnego naboru wniosków zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu.