Dolnośląski Bon na Innowacje
 

Podsumowanie pierwszego naboru

 

W styczniu 2013 roku zakończył się pierwszy nabór wniosków o przyznanie Dolnośląskiego Bonu na Innowacje. W ciągu czterech miesięcy wpłynęło ogółem 150 wniosków o udzielenie Dolnośląskiego Bonu na Innowacje, spośród których 84 uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę ok. 1,5 mln zł.

Wśród dofinansowanych przedsięwzięć dominowały technologiczne branże gospodarki. Zestawienie tych branż przedstawiono na rys.1. Branże odniesiono do powstających innowacyjnych produktów lub usług, a nie do domeny działalności firm-beneficjentów, co lepiej obrazuje zakres przedmiotowy bonów w przypadku dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw (gdy firma działająca dotychczas w jednej branży zamierza wejść na rynek z nowym produktem w innej, najczęściej pokrewnej, branży).

Ze strony środowiska naukowego, w realizacji prac B+R będących przedmiotem przyznanych bonów brali udział naukowcy z dolnośląskich ośrodków naukowych: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Wyższej Szkoły Bankowej, Instytutu Elektrotechniki oraz Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Ponadto w jednym przypadku dopuszczono w drodze wyjątku udział podmiotu naukowo-badawczego spoza województwa, tj. Instytutu Techniki Budowlanej z Warszawy (dolnośląskie jednostki nie dysponowały odpowiednim sprzętem laboratoryjnym). Na rys.2. przedstawiono podział przyznanych Bonów pod względem dyscyplin naukowych, w ramach których realizowano prace B+R.

Zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się także pozostałe usługi oferowane w programie: audyt technologiczny i poszukiwanie zespołów naukowych do współpracy. W okresie listopad 2012 – styczeń 2013 do WCTT wpłynęło 15 wniosków o przeprowadzenie audytu technologicznego, z których 7 zostało zaakceptowanych i skierowanych do realizacji. W okresie tym przyjmowano także wnioski o pomoc w znalezieniu kompetentnych partnerów naukowych, mogących być wykonawcą usługi – z 31 złożonych dotychczas wniosków 24 zostały ocenione pozytywnie. Do chwili obecnej zespół WCTT znalazł odpowiednich wykonawców dla 22 przedsiębiorstw.

Prowadzona na bieżąco ewaluacja projektu (ankiety ewaluacyjne wśród firm-beneficjentów) zdecydowanie potwierdza celowość i zasadność udzielanego wsparcia:

  • 95% przedsiębiorstw pozytywnie ocenia zakres i cel Programu,
  • 100% pozytywnie ocenia sprawność procedur i obsługi administracyjnej,
  • 91 % kontynuuje lub zamierza w najbliższym czasie kontynuować współpracę z jednostkami naukowymi,
  • 91% uważa, że oferowane przez Program wsparcie przyczynia się w sposób istotny do rozwoju innowacyjności sektora MŚP oraz że warto je kontynuować w przyszłości.

  

Wysoki poziom uznania dla Programu widoczny jest także w wypowiedziach firm i naukowców uczestniczących w Programie:

Mgr inż. Robert Woźniak, Wiceprezes Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EKOPROGRESS Sp. z o.o.

Przedmiotem usługi B+R zrealizowanej przez Politechnikę Wrocławską było wykonanie pomiarów fotometrycznych dla wdrażanych opraw ulicznych oraz halowych. Zakres usługi obejmował w szczególności: charakterystykę kierunkową światłości, strumień świetlny, skuteczność świetlną źródła, sprawność oprawy, sprawność całkowitą lampy, charakterystykę spektralną oraz parametry elektryczne. Pozytywny rezultat planowanej usługi pozwolił naszej spółce na ulepszenie produktów, wyeliminowanie pojawiających się na etapie projektowania błędów, a następnie pozwolił na pełne wdrożenie produkcyjne. Dzięki pomiarom naszych produktów zostały zebrane wyniki, które pozwoliły na wybór najlepszych metod produkcji oraz wdrożenie do produkcji nowego modelu oprawy oświetleniowej, niedostępnej do tej pory na rynku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy i mamy nadzieję na dalszą - przy okazji nowych projektów. Dolnośląski Bon na Innowacje okazał się z naszego punktu widzenia pomysłem trafionym, zwłaszcza że proceduralnie nie jest skomplikowanym przedsięwzięciem, a uzyskane korzyści znacznie przewyższają jego wartość. Dlatego z przekonaniem mogę polecić taką inicjatywę innym przedsiębiorcom.

Andrzej Rabsztyn z firmy Mindz sp. z o.o.

Przedmiotem usługi było opracowanie przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prototypu inteligentnej aplikacji internetowej, umożliwiającej porównanie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i będącej podstawą nowej innowacyjnej usługi. Współpraca była bardzo korzystna. Program Dolnośląski Bon na Innowacje umożliwił nawiązanie współpracy i wdrożenie aplikacji, która odpowiada przyszłym wymaganiom polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalny kontakt z WCTT i kompetentna kadra. Ilość formalności została zminimalizowana. Przedsiębiorstwo planuje dalszą współpracę z uczelniami wyższymi i zamierza na bieżąco śledzić kolejne instrumenty finansowe to umożliwiające.

Krzysztof Sikora z firmy IMMD Health Instytut Technologii Mobilnej i Usług m-zdrowie sp. z o.o.

Efektem realizacji Bonu jest przebadanie możliwości zastosowania naszego urządzenia do rozwiązania konkretnego problemu przyszłego użytkownika. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość zastosowania naszego urządzenia oraz nakreśliły obszar prac, jakie jeszcze trzeba wykonać, aby możliwa była komercjalizacja. Uważam, że współpraca z Politechniką Wrocławską była owocna, aczkolwiek jest to jedynie malutka cegiełka w całości naszego przedsięwzięcia. Myślę, że dobrym sposobem na Dolnośląski Bon jest wykorzystanie go na potrzeby weryfikacji założeń technologicznych dotyczących badań nad nowymi innowacyjnymi produktami.

Bartosz Solarz z firmy PPHU Solaris Import-Export

Przedmiotem prac B+R wykonanych dla naszej firmy były komputerowe obliczenia przedniego układu zabezpieczającego samochód osobowy – w odniesieniu do ochrony pieszych. Badania przeprowadzono w celu weryfikacji kryteriów biomechanicznych impaktora dolnej części nogi zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Jestem zadowolony ze współpracy w ramach Dolnośląskiego Bonu. Zamierzam kontynuować podjęte przedsięwzięcie i niedługo wprowadzać produkt na rynek. Program jest wart polecenia.

Dolnośląski Bon na Innowacje jest również pozytywnie oceniany przez środowisko naukowe.

Dr inż. Mariusz Ptak z PWr

Warto wspomnieć, że wynikiem współpracy jest konkretny produkt, który zostanie wdrożony do produkcji. Jest to sukces dla przedsiębiorstwa, gdyż może sprzedawać wartościowy produkt, który ma przynieść nie tylko korzyści materialne, ale także prestiż dla firmy. Z drugiej strony, dla naukowca wdrożenie oznacza, że jego praca nie poszła „na półkę" i będzie w praktyce służyła ludziom.

Dr inż. Tadeusz Tomczak z PWr

Naukowcy często zajmują się zagadnieniami, które pozwalają na rozwój kariery naukowej, ale ich bezpośrednie zastosowanie w przemyśle jest trudne, bądź nawet niemożliwe przy obecnym stanie techniki. Współpraca z przemysłem czasami zmusza naukowca do rozwiązywania problemów inżynierskich, dla których trudno mówić o czystej wartości naukowej. Jednak kontakt z rzeczywistymi problemami niewątpliwie służy poszerzeniu horyzontów i rozbudowaniu warsztatu.

Nabór wniosków o przyznanie Dolnośląskich Bonów na Innowacje zostanie wznowiony w kwietniu 2013 – dostępna będzie kolejna pula środków w wysokości 1,5 mln zł. Więcej informacji o zasadach uczestnictwa w projekcie można znaleźć na stronie www.dolnośląskibon.pl. W kwietniu zostanie także opublikowana zaktualizowana wersja dokumentacji konkursowej (regulaminu, formularzy i wzorów umów), zawierająca niewielkie zmiany w stosunku do wersji dotychczas obowiązującej.

Zapraszamy do kontaktu,
tel. 71 320 33 18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.