Dolnośląski Bon na Innowacje
 

UWAGA - ZMIANA TREŚCI REGULAMINU ORAZ ZAŁĄCZNIKA

 

Informujemy, iż zmianie uległy zapisy Regulaminu oraz Wniosku o przyznanie Dolnośląskiego Bonu na Innowacje.

Zmiany dotyczące regulaminu odnoszą się głównie do następujących kwestii:

  • Celem przeprowadzonej usługi może być weryfikacja możliwości wdrożenia lub rozwoju innowacyjnych produktów lub usług, jak również wszelkie prace przedwdrożeniowe i wdrożeniowe w tym zakresie.
  • Zadania te (zlecone w ramach programu) nie mogą również stanowić usługi typowej, powszechnie dostępnej na rynku.

Finansowane będą zatem prace ukierunkowane na wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych, które mają przyczynić się do powstania innowacji produktowych. W Programie za innowacje produktowe przyjmuje się produkty lub usługi stanowiące nowość na poziomie województwa dolnośląskiego (tzn. takie, których obecnie nie ma na dolnośląskim rynku). W wyniku realizacji usługi powinna powstać nowa wiedza. Wiedza ta oraz pozostałe wypracowane rezultaty usługi powinny przyczynić się do trwałego (a nie jednorazowego) wzmocnienia przewagi konkurencyjnej Beneficjentów.

Natomiast zmiana dotycząca Wniosku o przyznanie Dolnośląskiego Bonu odnosi się do następującej kwestii:

  • zmieniono opis, wg którego należy wypełnić pkt 14 Wniosku. Opisowi nadano następujące brzmienie: "Należy określić w jaki sposób oczekiwane rezultaty mogą się przyczynić do rozwoju innowacyjnych produktów lub usług Wnioskodawcy oraz wykazać, że innowacyjne produkty lub usługi będą nowością na skalę województwa dolnośląskiego."

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 18 grudnia 2012 r.

Godziny przyjęć wniosków i konsultacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku od godziny 12:00 do 14:00.

  • dr inż. Kinga Radwan-Olszewska, tel. 71 320 4342
  • Rafał Kaczmarek, tel. 71 320 21 29
  • Jakub Tarasiuk, tel. 71 320 4341