Dolnośląski Bon na Innowacje
 

UWAGA - ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA

 

UWAGA - od dnia 13 listopada 2012 r. zmieniono treść Załącznika nr 2 do Regulaminu (Wzór wniosku o przyznanie Dolnośląskiego Bonu). Do listy załączników, które należy złożyć wraz z Wnioskiem o przyznanie Dolnośląskiego Bonu, dodano pkt 7 o brzmieniu:

 

"7. Zatwierdzone, podpisane oraz poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości (dotyczy podmiotów objętych obowiązkiem sporządzania sprawozdań finansowych)."

Wnioskodawcy, którzy do dnia 13 listopada 2012 złożyli już Wnioski o przyznanie Dolnośląskiego Bonu i podlegają obowiązkowi sporządzania sprawozdań finansowych, zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji. Będziemy w tej sprawie kontaktować się indywidualnie z każdym z Wnioskodawców.

Godziny przyjęć wniosków i konsultacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku od godziny 12:00 do 14:00.

  • dr inż. Kinga Radwan-Olszewska, tel. 71 320 4342
  • Rafał Kaczmarek, tel. 71 320 21 29
  • Jakub Tarasiuk, tel. 71 320 4341