Dolnośląski Bon na Innowacje

 WzNOWIENIE NabOrU wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, ogłaszają nabór wniosków o przyznanie Dolnośląskich Bonów na Innowacje. Wnioski można składać (osobiście lub pocztą) od 15 kwietnia 2013 r. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej przy ul. Smoluchowskiego 48.

Pula środków dostępna do końca 2013 r. wynosi 1,1 mln zł, a kolejny nabór planujemy rozpocząć na przełomie 2013 i 2014 r. 

O przyznanie Bonów na Innowacje mogą wnioskować dolnośląskie MMŚP, które spełniają kryteria określone w Regulaminie programu Dolnośląski Bon na Innowacje.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że regulamin programu oraz pozostałe dokumenty aplikacyjne zostały zaktualizowane.

Godziny przyjęć wniosków i informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku od godziny 12:00 do 14:00.

Więcej informacji:

  • tel. 71 320 3318
  • fax: 71 320 3948