Dolnośląski Bon na Innowacje

OCENIONE ZOSTAŁY WSZYSTKIE WNIOSKI

Informujemy, że wszystkie wnioski o Bon złożone do dnia zamknięcia naboru zostały ocenione. Poniżej publikujemy listę rezerwową Wnioskodawców, których wnioski uzyskały ocenę pozytywną, ale dla których zabrakło finansowania. Firmy znajdujące się na niej, będą miały pierwszeństwo przyznania środków w razie rezygnacji innych Wnioskodawców, bez konieczności ponownego składania aplikacji.

Lista rezerwowa:
1. Dolnośląskie Centrum Transportowe Sp. z o.o
2. Piotr Stocki
3. "B&W" Sp. z o.o.
4. Nowaled Sp. z o.o.
5. Fitting Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.

 

UWAGA!!! ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW w PROGRAMIE DBnI (04.07.2014, godz. 12.00)

Uprzejmie informujemy, iż WCTT wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie Dolnośląskiego Bonu na Innowacje w związku z wyczerpaniem alokacji środków przeznaczonych na ten cel (zgodnie z regulaminem projektu, rozdział VII, etap 4).
Wnioski będą przyjmowane do 4 lipca 2014 r., do godz. 12.00.
Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Przedsiębiorstwa, które złożyły wniosek, ale nie otrzymają Bonu z powodu wyczerpania środków, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą miały pierwszeństwo przyznania środków w razie rezygnacji innych Wnioskodawców, bez konieczności ponownego składania aplikacji.

 

Strona 1 z 9