Zmiany w dokumentacji projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Author Gravatar is shown here. Clickable link to Author page. Authors link to author website or other works. darr

Informujemy, że z dniem 21 lutego 2019 roku zostały wprowadzone zmiany w dokumentacji projektu.

Dokumentem, w którym zostały wprowadzone zmiany jest REGULAMIN PROJEKTU pn.: ”Dolnośląski Bon na Innowacje”

Zgodnie z wprowadzoną zmianą w treści Regulaminu Projektu

  • → realizacja Usługi powinna zakończyć się najpóźniej 17 lipca 2019 roku,
  • → ostateczną datą złożenia poprawnego i kompletnego Wniosku o refundację jest 31 lipca 2019 roku (nie ma możliwości prolongaty tej daty)

Aktualnie obowiązujące dokumenty są dostępne w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.